Veloverstået temamøde om fjernkøling

Date: 22/10/2014

Tirsdag den 7. oktober afholdt Fjernvarmeindustrien (DBDH og FIF Marketing) sammen med Dansk Fjernvarme et temamøde om fjernkøling i Danmark. Udgangspunktet var at klarlægge potentialet for fjernkøling i Danmark ved at kigge på emner som rammebetingelser, muligheder og samfundsøkonomiske gevinster. Mødet omhandlede dog også potentialet for eksport af fjernkøling, og hvad mulighederne og udfordringerne er for Danmarks fremtidig deltagelse på det internationale fjernkøling marked. Fjernkøling er fremtidens svar på energieffektiv sammentænkning af produktion af varme og køling, og flere spændende indlæg fra flere aktører inden for branchen klargjorde og gav sit bud på fjernkølingens fremtid; nationalt som internationalt.

Præsentationerne kan hentes her:

1- Rasmus Bundegaard Eriksen Dansk Fjernvarme & Ricky Bjørkvik-DBDH - FJERGNKØLING INTRO OG POGRAM 07-10-2014
2 -Taerk Barky -Rambøll - ANALYSE AF DET DANSKE FJERNKØLEPOTENTIALE
3- Renée Van Naerssen ENS - LOV OM FJERNKØLING
4 -René Frisdahl Jensen - Horten Advokater - DE JURIDISKE RAMMER
5- Henrik Qvist Jensen - CBY- CARLSBERG BYEN - FJERNKØLING
6 - Martin B Petersen - ABB - EKSPORTPOTENTIALE FOR FJERNKØLING
7 -Tom Diget - Viborg Fjernvarme -LAVTEMPERATUR OVERSKUDSVARME OG FJERNKØLING
8- Svend Erik Mikkelsen COWI - FJERNKØL 2.0 VÆRKTØJ TIL FJERNKØLILNG
9- Rudi Bjerregaard - Høje Tåstrup Fjernvarme -FJERNKØLING