Home District Energy News Tour de Forsyning – Viborg Varme (in Danish)

Tour de Forsyning – Viborg Varme (in Danish)

by Linda Bertelsen
Tour de Forsyning til Viborg Varme

Vi har haft fornøjelsen at besøge VIBORG VARME, hvor Tour de Forsyning afholdtes tirsdag den 15. november 2022. Temaet var ”frigørelse fra naturgas i Viborg – omstilling og konvertering”. Besøget inkluderede en rundvisning på kraftvarmeværket, hvor Viborg Varme opfører en ny 7MW luft/vand varmepumpe. Det blev en hyggelig dag blandt kolleger, hvor vi hørte om hvad der sker i Viborg.

Der var desuden to leverandører som vil byde ind med en præsentation omkring ny og spændende teknologi. 

Direktør Morten Abildgaard var vært for dagens program:

  • Præsentation af Viborg Varme, nøgletal mv.
  • Frigørelse fra naturgas i Viborg – omstilling og konvertering
  • Spørgsmål og dialog
  • Indlæg fra Grundfos: Varmepumpeløsning integreret i iGRID
  • Rundvisning på kraftvarmeværket, hvor der opføres ny 7MW luft/vand varmepumpe
  • Netværk med kolde drikke og lidt til ganen

Præsentationer