Temamøde – Fjernkøling i Danmark

Date: 23/09/2014

Målet med temadagen er at udbrede kendskabet, fjerne barriererne samt skabe rammerne og vise vejen for etableringen af fjernkøling i Danmark. Udvikling af fjernkøling vil sikre energieffektivitet i Danmark og give et godt afsæt i levering af ”District Energy” løsninger til resten af verden.

Fjernkøling er et godt grønt og økonomisk alternativ til konventionelle elektriske køleanlæg. Fjernkøling kræver dog store investeringer og en professionel organisation samt de nødvendige lovgivningsmæssige rammer. Fjernkøling er en fælles infrastruktur som kan baseres på frikøling, overskudsvarme eller eldrevne varmepumper og der er gode muligheder for synergi med fjernvarmeproduktionen.

Energistyrelsen ønsker sammen med branchen at se på, om lovgivningen kan ændres, så fjernkøling fremmes. Der er konkrete lovforslag på vej så kom og vær med i en direkte debat med bla. Energistyrelsen.

Kom og hør indlæg fra Rambøll, Horten, Energistyrelsen og en række fjernvarmeværker, som arbejder med konkrete planer for realisering fjernkølingsprojekter.

Fjernkøling kan således blive et nyt stort ”forretningsområde” for varmeværkerne hvis man begynder at sammentænke produktion af varme og køling. Fjernkøling kan leveres som små decentrale anlæg eller i større enheder med udrulning af fjernkølingsnet som det sker i København. Fjernkøling vil lige som fjernvarme kunne bidrage til samfundets energieffektivitet og samtidig sikre vores fremtidige komfortbehov kan tilgodeses energimæssigt og økonomisk forsvarligt.

Læs mere