Strategisk samarbejde mellem DBDH og FIF

Date: 27/09/2013

DBDH og FIF er indgået i et strategisk samarbejde med det formål at styrke dansk fjernvarmeindustri.

 

I dag har FIF Marketing og DBDH omkring 240 medlemmer tilsammen bestående hovedsageligt af industri- og rådgivningsvirksomheder samt en række forsyningsselskaber.

 

Organisationen skal varetage medlemmernes interesser og understøtte de politiske, kommercielle og eksportmæssige interesser for dansk fjernvarmeindustri. Missionen er at fremme synlighed og vækst af den danske fjernvarmeindustri såvel nationalt som internationalt.

 

De to foreninger DBDH og FIF Marketing forbliver adskilte og har hver sin individuelle bopæl, men har fælles logo.