Pressemeddelelse: Fjernkøling kan blive Danmarks næste eksporteventyr

Date: 19/03/2013

Danmark har udsigt til massive energibesparelser og et stort eksportpotentiale, hvis vi prioriterer fjernkøling. Men de nuværende rammevilkår spænder ben for en gentagelse af den succes, som dansk fjernvarme har oplevet. Fjernvarmeindustrien og Dansk Fjernvarme inviterer til temamøde om fjernkøling den 19.marts på Christiansborg. 


Shoppingcentre, hospitaler, hoteller, supermarkeder og lufthavne. De fleste store bygninger og offentlige indendørsarealer er i dag nedkølet ved hjælp af aircondition eller såkaldt komfortkøling. Og forbruget er hastigt stigende. Ifølge den europæiske brancheorganisation Euroheat & Power har 40 procent af alle kommercielle og offentlige bygninger i Europa køling, og ifølge EU’s egne prognoser i ’EU Energy Trends 2030’ vil forbruget af aircondition stige med 50 procent frem mod 2020.


Stor energibesparelse at hente ved fjernkøling
I dag bliver langt størstedelen af bygninger kølet ved hjælp af traditionel eldreven aircondition, og det er en metode, som koster meget energi.


Men en række europæiske lande, med Sverige i front, har vist, at der er store energibesparelser at hente ved at satse på fjernkøling og ved systematisk at udnytte muligheden for at bruge fjernvarme-teknologi til distribution af koldt vand. I dag dækker fjernkøling 39 procent af Sveriges behov for køling. Til sammenligning er tallet kun 4 procent i Danmark.


Udsigt til kæmpe eksportmarked
For Danmark repræsenterer fjernkøling et stort eksportpotentiale. Den danske fjernvarmeindustri er førende på sit felt, netop fordi de danske virksomheder er så store på hjemmemarkedet. Inden for fjernkøling foretages der i disse år store investeringer i mange europæiske lande men især USA, Japan og Korea er langt fremme med fjernkøling. Der er ligeledes et kæmpe markedspotentiale for fjernkøling i Mellemøsten.


– De danske virksomheder går glip af disse eksportmuligheder, idet der er mangel på referenceprojekter i Danmark, fordi rammebetingelserne ikke er på plads – og det betyder mangel på ordrer. Kommer rammebetingelserne derimod på plads, kan der skabes tusindvis af arbejdspladser, siger Lars Hummelmose, administrerende direktør i Fjernvarmeindustrien.


Martin B. Petersen, Eksportdirektør i ABB i Danmark, der er globalt kompetencecenter for ABB-koncernens fjernvarme- og kølingaktiviteter, supplerer:


– Skal Danmark få andel i det stigende antal fjernkølingsprojekter kræver det, at vi lokalt kan demonstrere teknologien og finde en lovmæssig løsning, der sætter skub i udrulningen. Det kræver en erkendelse fra regeringen, at der er behov for køling, og at dette derfor bør imødegås langt mere energieffektiv.


I 2050 skal Danmark være fossilfrit. Det vil sige at også køling skal være afkoblet fra fossile brændsler. Men fjernkøling kan med den nuværende lovgivning ikke uden videre udbygges.


– Fjernkøling er en grøn måde at løse et stigende kølebehov i dagligdagen i blandt andet store kontorbygninger. Det sparer enorme mængder energi. Men rammebetingelserne skal på plads før et egentligt gennembrud i Danmark”, siger direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme.


På den baggrund sætter Fjernvarmeindustrien og Dansk Fjernvarme fokus på fjernkøling på Energipolitisk temadag den 19. marts.


Fakta om Energipolitisk temadag:
• Tid: den 19. marts kl. 13.30-17.30
• Sted: Christiansborg
• Arrangører: Fjernvarmeindustrien og Dansk Fjernvarme
• Indlæg og debat: 
Jesper Møller Larsen, afsnitsleder, Aalborg Forsyning
Kim Mortensen, adm. direktør, Dansk Fjernvarme
Lars Tveen, Divisional President, Danfoss District Energy
Peter Heymann Andersen, viceadm. direktør, Rambøll Energi
Lars Christian Lilleholt (V)
Benny Engelbrecht (S)
Rasmus Helveg (R)
Claus Madsen, adm. direktør, ABB
Ordstyrer Anders Eldrup
Lars Hummelmose, adm. direktør, DBDH
Pia Olsen Dyhr, handels- og investeringsminister


Kort om fjernkøling:
• Fjernkøling er en systemløsning, hvor produktet er koldt vand, der produceres centralt eller
decentralt og fordeles til brugerne i et lukket rørsystem på samme måde som fjernvarme.
• Energiforbruget til fjernkøling er omtrent halvt så stort som til traditionel køling.
• Regeringens Vækstteam anbefaler, at fjernkøling får en lovgivning tilsvarende fjernvarmen.


På vegne af ABB, Grundfos, Logstor, Kamstrup, Rambøll, Dansk Energi Service, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien


Pressekontakt:
• Dansk Fjernvarme: Torben Sørensen, Pressechef, mobil: 6120 5723
• Fjernvarmeindustrien: Lars Hummelmose, Administrerende direktør, mobil: 2990 0080
• Fjernvarmeindustrien: ABB: Martin B. Petersen, Eksportdirektør, mobil: 4011 4702