Medlemsmøde

Date: 03/12/2013

Fokusgrupper var på agendaen til det seneste medlemsmøde, som DBDH afholdt på Sophienberg Slot. DBDH har lavet om på kontingentstrukturen og vil konstruere arbejdet anderledes ved at medlemmerne får indflydelse gennem fokusgrupper. Bud på fokusgrupper blev fremlagt af repræsentanter fra medlemsvirksomhederne.

Formålet med fokusgrupperne, forklarede direktør for DBDH Lars Hummelmose, er at medlemmerne kan få mere indflydelse på DBDH’s arbejde ved at betale for bestemte aktiviteter. Fokusgrupperne vil også styrke det faglige netværk og videns udveksling inden for bestemte markeder. Som led i den nye konstruktion har DBDH også lavet en ny hjemmeside, som understøtter arbejdet i fokusgrupperne.

Den eksterne taler var Lene Lange, professor ved Aalborg Universitet. Hun har sin viden fra den biokemiske verden. Hendes oplæg handlede om at anskue et produkt fra flere vinkler, sådan at man fik den størst mulige værdi ud af det enkelte produkt. Hun brugte et eksempel om biomasse, hvor produktet både kan bruges til at lave kulfiber, til foder og fødevare og til sidst brændsel. Lene Lange mente også, at fjernvarmesektoren burde være bedre til at kommunikere de gode budskaber ud, og række en hånd ud til universitetsverdenen for på den måde at skabe et forskningsmæssigt samarbejde.

Fokusgrupper

Polen

Søren Therkelsen fra SPX fremlagde Polen som mulig fokusgruppe. Han listede en række gode argumenter for, hvorfor Polen er et modent marked. Polen har blandt andet Europas andet største energiforbrug, og så er 50 procent dækket af fjernvarme – ineffektiv, vel og mærke. Desuden er Polen støttet af EU, så der skulle være muligheder for finansiering.

Tyskland

Tyskland er et marked, der kan beskrives på forskellige måder, afhængig af hvilket produkt man sælger. Ved denne fremlæggelse fik medlemmerne ”rør-versionen” fra Logstors Claus Brun. I de fleste tilfælde er det entreprenørerne som Logstor handler med, og i Tyskland er der en række specifikke tyske standarder, man skal være opmærksom på som sælger.

Branchen er i øjeblikket udfordret af politiske beslutninger, der betyder, at det ikke længere er rentabelt at drive et kraftvarmeværk. Investeringerne i fjernvarme er derfor dalet. Det forventes dog, at der vil blive lavet om på dette. Potentialet i Tyskland er stort. Det er Europas største eksportmarked og vækstpotentialet for DHC forventes at stige fra 13 procent til 25 procent i 2020.

Rusland

Ruslands fjernvarme er et af de mest ineffektive, men samtidig er forbruget utroligt højt, fortalte Tatiana Kisliakova fra Kamstrup, da hun præsenterede dette bud på en gruppe. Udviklingstendenserne i Rusland er, at energipriserne forventes at stige som følge af, at de Østeuropæiske lande vil tilslutte sig EU og dermed frigøre sig fra Ruslands gas. Dette vil også være med til at sætte skub i efterspørgslen på energibesparelser.

UK

UK-markedet kan med rette betegnes som en dark horse, hvor fjernvarme blot udgør 2 procent af markedet. Men ifølge Pernille Overbye fra Rambøll, er potentialet 14 procent. I UK er priserne også gode, og her vil dansk know-how falde på et tørt sted, da man i UK ikke har særlig meget erfaring inden for fjernvarme. Systemeksport er derfor også oplagt her. Især i Skotland oplever Rambøll interesse for fjernvarme.

Nordamerika

Peter Jorsal fra Logstor fremlagde Nordamerika som mulig fokusgruppe. Ligesom i UK er der også i Nordamerika behov for ekspertise inden for DHC med vandbårne systemer. I Nordamerika er 85 procent af systemerne baseret på damp, men universiteter og andre institutioner er interesseret i at få lavet dette om for at profilere en grøn profil. I det hele taget bliver fjernvarme i Nordamerika brugt i forbindelse med mindre isolerede systemer, såsom hospital eller svømmehaller. Energieffektivitet og miljø er på agendaen, og det taler også for at interessere sig for dette marked. Til gengæld kan fjernvarme umiddelbart synes noget uforenelig med amerikansk kultur, hvor den enkelte er herre over eget hus.

Fjernkøling i Danmark

Denne gruppe er allerede en realitet, og blev præsenteret af Rudi Bjerregaard fra Høje Tåstrup Fjernvarme og Tarek Barky fra Rambøll. Fjernkøling er et uudnyttet marked i Danmark. Mellemøsten er i stor stil ved at installere fjernkøling, men ellers er det et nyt marked, der forventes at vækste kraftigt de kommende år.

Fjernkøling er ramt af politiske udfordringer, hvor det endnu ikke er skrevet ind i varmeforsyningsloven. Det gør det svært at finansiere fjernkøling. Gruppen arbejder derfor også på at få skrevet fjernkøling ind i loven, således at det bliver muligt at få kommunalgarantier. Et vigtigt argument er ifølge Rudi Bjerregaard, at fjerkøling kan være med til at løse problemet med faldende elpriser, da overskudsvarme kan omdannes til fjernkøling.

Kina

Det tog ikke lang tid for Søren Christensen fra COWI at komme til den pointe, at der er et kæmpe marked i Kina for fjernvarme og fjernkøling. Dels på grund af landets størrelse og store befolkning, dels på grund af den ineffektive brug af energien. Kul er stadig det mest dominerende brændsel i Kina, men gas er dog på vej ind. Dette betyder dog også, at der er et stigende behov for energieffektiviseringer fra befolkningen, der lider under heftig forurening.

Systemeksport

Systemeksport, fortalte Martin Bruhn Petersen fra ABB, kan både være en show-stopper og en døråbner, hvor finansiering som regel er udfordringen. Et samarbejde i denne fokusgruppe er især oplagt, fordi det er en fordel at præsentere en komplet løsning. I gruppen vil der være mulighed for at integrere produkter og viden ind i større projekter. Samarbejde i fokusgruppen vil også forøge muligheden for at vinde projekterne.

Nye Markeder

Oplægsholdere Bent Have Johnsen var ikke tilstede til medlemsmødet, så Lars Hummelmose måtte tage over. Præsentationen var lavet over nye markeder som Tyrkiet, Mellemøsten og Nord Afrika, men Lars Hummelmose slog fast, at det ville være op til fokusgruppen selv at definere, hvilke markeder der ville være interessante.

Nye medlemmer

De nye medlemmer, der præsenterede sig selv til mødet var OE3i og Ross Engineering

OE3i er et softwarefirma, der udvikler software til planlægning og optimering af energi, sådan at aftageren får værktøjer til at drive sit produkt fremadrettet. Det kan for eksempel være med til at hjælpe værkerne til at producere el i spidsperioder. OE3i har hidtil arbejdet med det danske energimarked med stor succes, og er nu i gang med at ekspandere på det europæiske og amerikanske energimarked.

Ross Engineering

Ross Engineering er specialister i geotermiske boringer, inkl. ledelse, planlægning, design, boring, og færdiggørelse af projekterne. Virksomheden udfører således både planlægning, risikoanalyse og boring af brønde, herunder dokumentation og rapportering i overensstemmelse med regulative og lovgivningsmæssige krav. De har mange års erfaring og ekspertise baseret på teknisk viden om alle boreprocesser i form af site management, boreudstyr og geologiske forhold.

Downloads  

[wpfilebase tag=fileurl id=115 linktext=’FJERNKØLING’ /]

[wpfilebase tag=fileurl id=119 linktext=KINA /]

[wpfilebase tag=fileurl id=120 linktext=NORDAMERIKA /]

[wpfilebase tag=fileurl id=121 linktext=’NYE MARKEDER’ /]

[wpfilebase tag=fileurl id=122 linktext=POLEN /]

[wpfilebase tag=fileurl id=123 linktext=RUSLAND /]

[wpfilebase tag=fileurl id=124 linktext=SYSTEMEKSPORT /]

[wpfilebase tag=fileurl id=125 linktext=TYSKLAND /]

[wpfilebase tag=fileurl id=126 linktext=UK /]

 

Billeder  

[wooslider slide_page=”21-11-2013″ slider_type=”slides” limit=”10″]