Home Uncategorized Medlemsmøde 10. januar

Medlemsmøde 10. januar

by dbdh

Årets første medlemsmøde blev afholdt på Gl. Avernæs i Helnæs, Fyn, under overskriften “Lobby for fjernvarme i EU i samspil med fremtidens energiplanlægning”.Første punkt på programmet var præsentationen af DBDHs nye strategi v. formand Hans Bjørn. Der foregår mange spændende ting i energisektoren i disse år, og det påvirker naturligvis også DBDH, der derfor ændrer navn til Fjernvarmeindustrien DBDH, hvilket fremgår, blandt meget andet, i den nye strategi.Efter formandens indlæg præsenterede DBDHs direktør Lars Hummelmose forsamlingen for kommende aktiviteter i organisationen.Nyeste medlem i foreningen DE-gruppen var repræsenteret ved direktør Michael Søndergaard, som fortalte om Dansk Energi Service.


Sabine Froning, Direktør i Euroheat & Power, var næste taler. Sabine fortalte om indholdet og perspektiverne for Heat Roadmap Europe 2050, som bl.a. DBDH støtter finansielt. Europas varmeplan ses som et vigtigt redskab i dialogen med europæiske politikere, når fjernvarmen skal på dagsordenen. Desuden gav Sabine Froning et interessant indblik i hvad Euroheat & Power ser som deres vigtigste opgaver i den kommende tid. Hun fortalte også om fremtidsperspektiver for fjernvarmen i EU set i forhold til det nye direktiv og det fremtidige arbejde i EU og i medlemslandene.

Astrid Birnbaum, Forsyningsdirektør, HOFOR (Københavns Energi), fortalte om, hvilke tiltag HOFOR forudser i forbindelse med KBH 2025, og hvordan fjernvarmen vil blive CO2 neutral. Københavns Energi er en vigtig brik i KBH 2025. Københavns Energi forsyner ca. 98 % af københavnerne med varme. I 2025 vil københavnernes strøm og varme primært være baseret på vind, biomasse, geotermi og affald. Målet er, at fjernvarmen er CO2-neutral i 2025, og at København er med til at sikre en elproduktion baseret på vedvarende energi, der samlet overstiger byens elforbrug.

Ulrich Bang, EU-chef i Dansk Energi, arbejder dagligt med de politiske beslutningsprocesser i Bruxelles og EU landene. Han beskrev i sit indlæg, hvordan en lobbyist arbejder og hvilke kontakter han opererer med.

I spidsen for gennemførelsen af Københavns nye klimaplan, KBH 2025, står projektchef Jørgen Abildgaard, som nu har 13 år til at løse opgaven i et tæt samarbejde med virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Jørgen Abildgaard fortalte om visionerne for KBH 2025, og mere om hvad planen konkret indeholder: Hvordan har processen været frem til vedtagelsen i august 2012. Hvad er de overordnede mål for KBH 2025, og herunder også hvilken betydning det får for fjernvarmen i København. Hvad er planerne for implementeringen og hvordan ser økonomien ud?

Aftenen fortsatte med hyggeligt samvær. Netværket prioriteres altid højt blandt DBDH’s medlemmer som har erfaring for at ”networking”, bl.a. i karrieresammenhæng, er lige så vigtig en del som faglige kompetencer. Dagens foredragsholdere var ligeledes indbudt til at deltage i middagen, så der var rig lejlighed til videre meningsudvekslinger om dagens emner.