Home District Energy News Forespørgsel på hastehjælp til Ukraine

Forespørgsel på hastehjælp til Ukraine

by Linda Bertelsen

Rambøll har sendt os en hasteforespørgsel om der blandt vores forsyningsmedlemmer findes hjælp at hente til den helt akutte situation i den ukrainske by Kremenchuk.

Help Ukraine

Rambøll Denmark A/S støtter lige nu NEFCO* i forsøget på at få leveret mobile kedler til Kremenchuk i Ukraine, hvor kraftvarmeværket, der forsyner 80 % af byens befolkning med fjernvarme og varmt vand, blev stærkt beskadiget af bevidste russiske bombardementer. Dette resulterede i en væsentlig reduktion i byens evne til at levere varme, hvilket hvis det ikke håndteres, vil resultere i, at over 200.000 mennesker i byen og internt fordrevne vil komme til at fryse. Derfor er det en presserende opgave at udskifte det eksisterende bombede kraftvarmeværk med en løsning, der omfatter container og/eller mobile kedelhuse og sikrer den kommende fyringssæson 22/23 med start i Ukraine medio oktober 2022.

Det samlede kapacitetsbehov er på 73 MW, og på hovedlokationen kan der maksimalt installeres 51 MW. Den resterende kapacitet vil blive fordelt på mange endnu ikke specificerede steder.

Hvis I er en forsyning der vil kunne levere kedler til Kremenchuk, er følgende spørgsmål relevante:

Hvilken kapacitet kan I levere?
Hvad består denne kapacitet af? Venligst angiv kapacitet på hver enkel kedel samt brændsel.
Hvad er omfanget af det brugte udstyr, I kan levere? Er det begrænset til selve kedlen eller omfatter det andet relevant udstyr til drift? Vær venlig at uddybe.
Hvornår vil disse kedler være klar for levering?
Selv om mobile kedler (dvs. installeret i container) foretrækkes, er andre kedler også relevante.

Vi vil bede jer om at melde tilbage så hurtigt som muligt såfremt I kan bidrage – vi gør opmærksom på at der ikke er tale om donationer, men at evt. udstyr der stilles til rådighed vil blive betalt af det NEFCO finansierede projekt.

På baggrund af modtagne tilbagemeldinger vil DBDH snarest sætte et online møde op med Rambøll og øvrige involverede for at drøfte næste skridt.

Svar bedes sendt til Pia Zimmermann på pz@dbdh.dk

*NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) er et grønt finansieringsinstitut ejet af de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.