Home Uncategorized Fjernvarmeindustriens Energikonference ”Fjernvarme i vækst”

Fjernvarmeindustriens Energikonference ”Fjernvarme i vækst”

by dbdh

Torsdag d. 27. marts afholdt FIF Marketing og DBDH fælles energikonference på Christiansborg.

Peter Jorsal, salgsansvarlig hos Logstor og medlem i både DBDHs og FIFs bestyrelse, bød velkommen til konferencen, der også i år fandt sted på Christiansborg.

Første oplægsholder Rasmus Helveg Petersen, klima,- energi- og bygningsminister, blev budt velkommen og introduceret af direktør Lars Hummelmose.

Rasmus Helveg er et ganske kendt ansigt i kredsen, og han mindedes da også selv DBDHs generalforsamling for to år siden, hvor energiaftalen kom i hus selvsamme dag hvor han var vært ved DBDHs medlemsmøde i de Radikales grupperum – det var, med Rasmus Helvegs egne ord, et ”mindeværdigt arrangement”. Rasmus Helveg understregede, at han holder af fjernvarme af mange årsager: det er et system der ”spiller godt” og gør omverdenen grønnere og dermed Danmark bedre. Samtidig finder han det bemærkelsesværdigt, at der hersker en så stor tillid blandt befolkningen, der gør at folk tør stå sammen om fjernvarme.

I sin tale opfordrede Rasmus Helveg til, at man tænker smart energy og ikke smart grid – fjernvarme skal integreres i systemet. Han nævnte også elpatroner og varmepumper som teknologier, man er nødt til at forholde sig til.

Rasmus Helveg kaldte fjernvarme ”det nye sort”, og vi bør i Danmark være bedre til at udnytte vores position. Det er også vigtigt, at fjernvarmen bliver ved med at udvikle sig på hjemmemarkedet – også for at opnå en øget eksport. Vi har i Danmark et teknologisk forspring, og vi bør bestræbe os på at eksportere hele systemer fremover. Ifølge Rasmus Helveg skal sektoren systematiseres og benchmarkes, og han er glad for, at branchen er i aktiv dialog med Energistyrelsen, for vi skal have lanceret et decideret eksporteventyr.

Efter ministerens indlæg var der spørgsmål fra salen om bl.a. energieffektivitet, kraftvarme og forsyningssikkerhedsafgiften, og alle spørgsmål blev beredvilligt besvaret af ministeren. Martin Petersen, ABB, kom med en konkret opfordring om at udpege en by, der kunne fungere som demonstrationsprojekt, og den ide var Rasmus Helveg ikke afvisende overfor.

Under overskriften Systemeksport, hvordan? indledte admin. direktør Claus Madsen, ABB næste del af konferencen med sit indlæg om muligheder for systemeksport set fra virksomhedens vinkel. Ifølge Claus Madsen er ABB en af de få virksomheder i Danmark, der leverer systemeksport. De fleste af deres finansieringsprojekter sker med hjælp fra Danida. Claus Madsen fortalte bl.a. om et dugfrisk projekt med en ordre på 20 millioner kr.

Næste oplægsholder var Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør i pensionsselskabet PKA. Peter Damgaard Jensen stillede med sin overskrift spørgsmålet: Kan pensionskapitalen medvirke til at fremme systemeksport af dansk energiteknologi? PKA investerer hovedparten rundt om i verden. Deres klimainvesteringer udgør ca. 13 mia. kr. og inkluderer investeringer inden for vind, sol, vand og genbrug. Det sker både direkte og via fonde, men tendensen går mod flere direkte investeringer, bl.a. via mere OPP (offentlig-privat partnerskab).

Søren Møller, vicedirektør i EKF, fortsatte med sit indlæg om finansiering og garantier af systemeksport. Under overskriften ”Finansiering af fjernvarmeprojekter” indledte Søren Møller med at EKF altid har været glade for dialogen med DBDH.
EKF skaffer finansiering og afdækker risici. Institutionen er statsejet men køres som en finansiel virksomhed, og de har beskæftiget sig med systemeksport i en årrække. Aktuelt har EKF i samarbejdet med tidligere DBDH-medlem BWSC gennemført et projekt i Libanon for få måneder siden. Søren Møller havde to opfordringer til de fremmødte: 1) at man i branchen får etableret nogle projektselskaber, og 2) at man overvejer at benytte sig af den såkaldte ”shopping line”-mulighed, som er et instrument, der har eksisteret i en årrække, men som kun er blevet benyttet ganske lidt.

Med sit indlæg Risikovillig kapital til etablering, herunder Klimafonden, talte vicedirektør Torben Huss, Investeringsfonden for Udviklingslande, om mulighederne hos IFU. Ifølge Torben Huss supplerer IFU EKF godt – EKF med låne-finansieringsdelen og IFU med egenkapitaldelene. IFU har i tidens løb samarbejdet med over 700 virksomheder; dog ikke så mange fra fjernvarmeindustrien.

Efter en kaffepause var emnet Fjernvarmens rolle i fremtidens varmeforsyning.
CEO i Euroheat & Power, Paul Voss, var den første med et indlæg via telefon fra Bruxelles om fjernvarmens potentiale i Europa. Paul Voss’ første indtryk af fjernvarmen som koncept var et forholdsvis deprimerende billede, men dette ændrede sig hurtigt da han begyndte at arbejde med emnet. Fjernvarme og fjernkøling passer perfekt sammen med EU-politik – alligevel er der ifølge Paul Voss 4 grunde til, at sektoren ikke er hvor den burde være endnu.

Dagens sidste foredragsholder var Bjarne Munk Jensen, varmechef i AffaldVarme Aarhus, med sit indlæg om fjernvarmens grønne omstilling i Danmark. Bjarne Munk Jensen var enig med foregående taler i, at man i fjernvarmesektoren ikke er gode nok til at fortælle historien, og han opfordrede sine kolleger i branchen til at holde fast i Energiministerens ord om, at ”fjernvarme er den bedst tænkelige opvarmningsform”.

Efter dagens indlæg var der paneldebat med Martin Petersen, ABB, Søren Møller, EKF og Torben Huss, IFU. Ordstyrer var Peter Heymann fra Rambøll.
Konferencen sluttede med middagsarrangement i Snapstinget.

Vi takker alle fremmødte for at have været med til at deltage aktivt i konferencen og have været med til at gøre dagen en succes. På gensyn til konferencen næste år.

Alle præsentationer kan ses her