Fjernvarmeindustriens branchemøde – hør mere om energilagring og ny batteriløsning

Date: 15/08/2019

Deltag i branchemødet d. 5. september og hør om batteriet, der leverer strøm til Hofors varmepumpe i krydstogtterminalen.

Rasmus Theill, ABB vil vise batteriet frem: “Man kan høre om energilagring, og de fordele det åbner op for. I en verden med fokus på omstilling til vedvarende energi og stramme klimakrav, er det en nødvendighed at tænke bredere end tidligere. En af de muligheder der ligger i energilagring er bl.a. lagring af grøn strøm fra f.eks. vind og sol, så  effekten kan anvendes på de tidspunkter, hvor alternative forsyningskilder ikke er til rådighed, eller hvor der er spidsbelastninger i elnettet. Der kan også være en økonomisk gevinst ved energilagring, ved f.eks besparelser på udvidelse af forsyningsnettet, til elbiler, frekvensregulering osv. Batteriet, der er etableret i Nordhavnen, har kapacitet til at forsyne 200 lejligheder i 24 timer, og det vil være muligt at se dette på dagen”.

Læs mere om branchemødet her og tilmeld via Dansk Fjernvarmes hjemmeside.