Masser af jobs og milliarder i eksport er afhængig af en dansk fjernvarmesektor, der er åben og stærk.

Kun her kan man udvikle nye produkter og systemer, som både kommer de danske fjernvarmeforbrugere til gavn i form af lavere priser og grønnere varme og samtidig støtter en stærk eksportsektor.

De lange briller på
Forsyninger, som lukker sig om sig selv og ikke kan finde plads til at udvikle ny teknologi eller afviser at dele deres viden ud fra et snævert og kortsigtet optimerings- og profitmål, vil hæmme fremtidig udvikling og

Heldigvis ser vi i dag en god og sund konkurrence forsyningerne imellem om at være den bedste, mest effektive, tilbyde laveste pris og så videre, og samtidig ser vi et stort ønske om at dele viden i jagten på at blive endnu bedre.

Denne jagt på kontinuerligt at gøre det bedst muligt er grundlaget for, at vi til stadighed kan bruge Danmark som showcase i udlandet og dermed støtte eksporten for mange danske virksomheder.

En fremtidig regulering og benchmark af fjernvarmesektoren skal gennemføres, så denne udvikling ikke hæmmes.

Fokus på effektivitet
Vi har altid oplevet et stærkt samarbejde mellem rådgivere, forsyninger, industrivirksomheder og universiteter, hvor idéer og ny teknologi udvikles og testes i en integreret, innovativ proces – støttet af god dansk lovgivning og regulering.

Dette bør fortsætte og styrkes. Det kan blandt andet gøres ved at sætte flere penge af til forskning og udvikling af energiteknologier til niveauet for blot få år siden. Så en fordobling af midlerne til EUDP-støttede projekter er vejen frem.

Den danske fjernvarmesektor er en af verdens mest effektive, men der er ingen tvivl om, at det kræver en kontinuerlig udvikling af sektoren at holde sig i front.

Derfor ser Fjernvarmeindustrien positivt på, at fjernvarmesektoren i Danmark bliver vejet og målt, så længe ændringer og beslutninger er langsigtede og balancerede.

Ved fortsat at have fokus på effektivitet vil den danske fjernvarmesektor fortsat tage ny teknologi til sig og dermed være frontløber i forhold til udlandet.

Forspring på fem til ti år
Men strammes effektivitetsskruen for hurtigt og skævt, går det ud over den omfattende danske eksport af fjernvarmeteknologi, og vi risikerer at miste arbejdspladser.

Der skal i rammestyringen af den danske fjernvarmesektor fortsat være plads til at afprøve nye teknologier og metoder i samarbejde med universiteter, rådgivere og industrivirksomheder.

Der skal være plads til at modtage udenlandske kolleger, som søger inspiration i Danmark, og til at rejse ud og dele erfaringer i udlandet sammen med industrien. Ellers går det ud over vores eksport af fjernvarmeteknologi og knowhow samt den innovative kraft.

Danmark er mindst fem til ti år foran andre lande med fjernvarmens energieffektivitet.

Udlandet valfarter til Danmark for at studere, hvordan fjernvarme er rygraden i den danske systemintegration og den grønne omstilling, og hvordan vi i Danmark kan levere god og omkostningseffektiv varme til forbrugerne.

Og på den lidt større klinge: En stærk dansk fjernvarmesektor kan være med til at trække den grønne omstilling i hele verden – vi har vist vejen i Danmark, og folk står i kø for at lære af os.

Regulering må ikke blive benspænd
Vi skal ikke have en tung regulering, som hindrer dette, meget hellere én, som i endnu højere grad støtter dette.

I Danmark gør vi meget for at støtte udviklingen. Eksempelvis har Energistyrelsen et team, som aktivt er ude og inspirere andre lande til at gøre som vi, så disse lande med inspiration fra hele den danske fjernvarmesektor kan være med på den grønne bølge mod lavere priser og bedre varme.

Underligt om dette gode projekt skulle svækkes af en dansk regulering!

En regulering bør støtte jobskabelse, grøn varme og eksportinitiativer endnu mere!