UPCOMING EVENTS

DBDH arranges conferences, delegation visits to Denmark, workshops around the world, seminars, webinars, participation in exhibitions, and network meetings. Search the calendar for upcoming events.

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Medlemsmøde

November 22, 2016 - November 23, 2016

Medlemsmøde

Fokus for mødet er fjernvarmens rolle i fremtidens Boliger og Bygninger. Fremtiden er lige om lidt, og det er nødvendigt med rettidig omhu for at forstå de forandringer der kommer til at ske, og hvad det vil betyde for vores fjernvarmesektor. Vi går derfor i dybden med temaet og har inviteret en lang række indlægsholdere, fra bl.a. fremtidsforskning, videnskab og forsyningssektoren som hver på deres felt kommer omkring emnet fra mange spændende vinkler.

Se mere og tilmeld her invi_medlemsmode_skanderborg

[title size=”4″]After event summary[/title]

img_2160medlmesok img_2146medlok
Tirsdag d. 22. november afholdt DBDH efterårets medlemsmøde for nye medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere.
Mødet blev holdt på Sophiendal Slotshotel i Skanderborg, og fokus denne gang var fjernvarmens rolle i fremtidens boliger og bygninger. Fremtiden er lige om lidt, og det er nødvendigt med rettidig omhu for at forstå de forandringer der kommer til at ske, og hvad det vil betyde for vores fjernvarmesektor. Der blev gået i dybden med temaet ved hjælp af en lang række indlægsholdere, fra bl.a. fremtidsforskning, videnskab og forsyningssektoren, som hver på deres felt kommer omkring emnet fra mange spændende vinkler.

DBDH’s næstformand Atli Benonysson, Danfoss, bød velkommen og lagde ud med at stille spørgsmålet om det overhovedet giver mening at vedblive med at investere i fjernvarmen. Atli kunne dog også hurtigt give svaret, at ja, det giver bestemt mening! Varmebehovet vil altid være her, men i branchen skal vi være skarpe for at forstå hvordan vi fortsat skal udvide teknikken. Så temaet nye trends i boliger og bygninger er meget vigtig for både DBDH’s medlemmer og eksporten generelt.

Første punkt på dagsordene var en introduktion af i alt 3 af de nyeste DBDH-medlemmer:

Salling Plast var først på banen med en præsentation af virksomheden og dens produkter. Salling Plast er leverandør af alle former for PeHD-fittings til fjernvarme, industri samt offshore og er med mere end 29.000 m2 produktion og 205.000 m2 lager en af verdens førende producenter af muffer til fjernvarmeindustrien.

Næste nye medlem var Silhorko (i udlandet kendt som Eurowater), som har eksisteret siden 1936 og er en førende dansk/europæisk producent med speciale i vandbehandlingsløsninger med et minimum indhold af kemikalier – og fokus på vand/energibesparende teknologi .

Til sidst var det PlanEnergis tur. PlanEnergi tilbyder rådgivning til alle former for anlægs- og udviklingsprojekter inden for vedvarende energi, blandt andet for kraftvarmeværker, biogasanlæg, solvarmeanlæg, varmepumper og sæsonvarmelagre. Dertil kommer bl.a. kampagner for energibesparelser og solvarme og undervisning i energiplanlægning og miljøledelse. PlanEnergi oplyste også om coolingheating.eu som er et godt og brugbart udstillingsvindue.

DBDH sætter stor pris på de nye medlemmer, som alle tilfører forskellige kompetencer i medlemskredsen.

Første indlæg kom fra fremtidsforsker Mette Sillesen, Future Navigator, som lovede at give en rusketur ud i den snart forestående fremtid og føre os igennem en række trends og transformationer med fokus på måden vi lever og bor på i fremtiden. DBDH’s direktør Lars Hummelmose introducerede Mette ved at fortælle, hvordan den danske forsyningssektor på mange måder allerede selv har kompetencer inden for fremtidsforskning. Og Mette selv opfordrede tilhørerne til at tage ja-hatten på og blive mere Pippi Langstrømpe-agtig for at blive en (endnu) bedre samfundsforsker.

En vigtig pointe var, at vi skal identificere og bruge irritation mere end fx inspiration, da irritation er det det kan få os til at finde frem til nye spændende løsninger. Også relevant for denne sektor!

Byggeriet udgør rammen om vores hverdag. Boliger og bygninger understøtter livskvalitet, oplevelser og produktivitet, men sætter samtidig et aftryk i forhold til ressourceforbrug og miljøbelastning. Peter Noyé, Niras, gav os et indblik i hvordan fremtidens bygninger vil ændre sig i takt med ønsket om at minimere disse faktorer, og hvordan varmesektoren derfor nødvendigvis må være mere fleksibel og tilpasse sig nye krav. Fx er indeklimaet i dag et meget stort tema. I årene 2006-2008 fik man nye retningslinjer inden for energieffektivisering som i dag ligger til grund.

Målene er skrappe for reduktion af energiforbruget til opvarmning i boliger. Bygningsinstallationerne bliver mere intelligente. Energibehovet for nye bygninger efter 2020 er rimelig klart, men hvad med de eksisterende bygninger? Vagn Holk Lauridsen fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger gav et bud på bygningernes energibehov og dens brugere i en omskiftelig energiforsyning frem mod 2050. Vagn stillede bl.a. spørgsmålet om hvorvidt det giver mening for et i nybygget hus i 2020 at få installeret fjernvarme. Det mener Vagn som udgangspunkt egentlig ikke selv; vi er hvor skal være i forhold til klimaskærmen.

Hvor meget kan det svare sig at energirenovere i eksisterende boliger og bygninger, og hvor stort bliver varmebehovet i fremtidens (nye) boliger og bygninger? De spørgsmål blev undersøgt af Susanne Kuehn, PA Manager i Rockwool. Der vil være et varmebehov, med det vil være mindre. Susanne mener at vi i endnu højere grad skal i gang med den grønne omstilling, og at det er vigtigt at man med en målrettet indsats sørger for at energibesparelserne bliver udført.

medlem11sok img_2157medlemok

Har fjernvarmen en rolle i fremtidens boliger og bygninger – nye såvel som eksisterende – ikke mindst set i forhold til fremtidige bygningsreglementer? Jakob Zinck Thellufsen, Aalborg Universitet delte sin viden på dette område. Man arbejder sig hen imod et integreret energisystem, og det afspejler sig naturligvis også tydeligt i fjernvarme og boliger.

Til slut kom Jesper Møller Larsen, Aalborg Energikoncern, på banen med eksempler på fremtidens fjernvarmesystem, tilpasset fremtidens krav fra boliger og bygninger. Ifølge Jesper talte man for 10 år siden om multiforsyning alle steder, mens man nu går mere på kryds og på tværs. Sustainabiltiy-agendaen er den vigtigste fremover, hvilket man faktisk også arbejdet for i branchen de sidste 30 år.

Mødets afsluttende debat kom rundt om emner og temaer som Better Home-ordningen, og regnemetoder i forhold til køling (ifølge Peter Noyé er kølebehovet mere på vej tilbage). Der blev spurgt til, hvordan sol påvirker energifaktorerne, og svaret var positivt, da fjernvarmefaktoren bliver mindre og mere CO2-venlig. Der blev også spurgt ind til, hvordan den fremtidige fjernvarme bliver, og hvad den vigtige danske ”fortælling” om fjernvarme bør bestå af i fremtiden. Et svar var, at man skal fortælle hvordan man udvikler fjernvarmesystemet, og at det er et distribueret system.

Dagen blev afsluttet med en dejlig medlemsmiddag med masser af mulighed for at netværke – også ved den efterfølgende kaffe med mere.

img_2148medlemsok medlemsxxok

Se alle præsentationerne fra dagen her:

Mette Sillesen
Salling Plast

Silhorko
Planenergi
Niras
Vagn Holk Lauridsen
Rockwool
Jakob Thellufsen
Aalborg

Details

Start:
November 22, 2016
End:
November 23, 2016

Organiser

Venue

Conferences

Do you want to stay updated on the latest industry trends and developments?

Look no further than DBDH’s conferences! Hosted throughout the year in Europe and the rest of the world, these events provide a unique opportunity to network with peers, gain valuable insights, and expand your knowledge. And with close cooperation with the host country’s ministries, you can be sure you’re getting the most relevant and timely information. Check out the list above to find upcoming conferences and register today!

Delegation visits to Denmark

Are you looking to boost your city’s energy efficiency and sustainability efforts?

DBDH offers study tours to Denmark, where delegations from cities or regions can learn firsthand about the latest district heating technology and best practices. With visits to cutting-edge facilities, workshops, and meetings with industry experts, these tours offer invaluable inspiration and guidance. Whether you’re just starting to explore district heating options or looking to transition away from gas, DBDH has the resources to help. Give us a call or check the calendar above to sign up for an upcoming tour.

Workshops

Want to gain a deeper understanding of district heating and connect with leading industry experts?

DBDH offers workshops and seminars that bring together specialists from around the world to share their knowledge and experience. Whether you’re looking to improve your existing district heating system or learn about the latest advancements in the field, our workshops provide valuable insights and networking opportunities. Don’t miss out on the chance to learn from the best. Check out the calendar above to find upcoming workshops and register today!

Tour de Forsyning (meeting at a utility)

Are you looking to expand your professional network and stay informed on the latest industry trends?

Join us at Tour de Forsyning, an exclusive event for members of DBDH. This is your opportunity to connect with like-minded professionals, gain valuable insights into the latest industry trends, and discover new technologies from the host utility. Expand your professional network and take your career to the next level – don’t miss out on this one-of-a-kind event!u

Exhibition

Experience cutting-edge District Heating at our conferences.

As the industry leader in knowledge-sharing and networking, we bring together top experts, industry professionals, and thought leaders to discuss the field’s most current and pressing issues. Attendees can expect to gain valuable insights, make valuable connections, and develop a deep understanding of the latest trends and developments. Whether you’re a seasoned veteran or new to the field, our conferences provide a unique opportunity to learn, grow, and contribute to shaping the future of District Heating. Don’t miss out on this chance to be a part of the conversation – check out our upcoming conference schedule and register today.

 

Webinars

Unlock the power of knowledge and connection with DBDH webinars.

As the premier platform for sharing and networking in the District Heating industry, we’ve adapted to the times and embraced the benefits of online seminars. Join our community of experts as they delve into today’s most pressing and relevant topics, covering various perspectives, from regulation, investments, business cases, engineering, technical solutions, and practical experience in optimizing district heating systems. Don’t miss out on the opportunity to learn, grow, and contribute – check out our upcoming webinars, register, and bring your own questions and insights to the conversation.