Minister: Digitalisering er også for energisektoren

Date: 05/03/2018

Digitalisering skal bidrage til vækst og arbejdspladser i energisektoren. Det mener erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) forud for Energipolitisk Konference 2018.

38 initiativer. Så mange var der i regeringens nye Strategi for Danmarks digitale vækst fra januar 2018. Den skal sikre, at Danmark – både borgere og virksomheder – får fuldt udbytte af den digitale omstilling.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mener, at digitalisering kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser – også i energisektoren. “Vi er førende inden for energiteknologier, herunder vindteknologi, og mange lande finder inspiration i Danmark. Det gælder især på fjernvarmeområdet”, forklarer han.

Men der er endnu større potentialer for vækst. Derfor vil regeringen nedsætte et grønt vækstteam, der skal se på vækstmulighederne for grønne energi- og miljøteknologivirksomheder. Vækstteamet skal bl.a. se på øget brug af data i virksomhedernes forretningsmodeller, og hvordan et digitalt lag ovenpå traditionelt fysiske produkter kan være en ny værdiskabende dimension.

De gode eksempler findes
Ifølge Brian Mikkelsen har regeringen har en ambitiøs VE-målsætning, som bl.a. sætter krav til energisystemerne i forhold til forsyningssikkerheden. Han mener, at digitaliseringen kan hjælpe til at knytte energisystemerne sammen, ligesom Energikommissionen har peget på. “Jeg mener, vi skal udnytte de muligheder, digitaliseringen giver os. Det gælder også inden for energisektoren. Her er der allerede gode eksempler på, hvordan digitalisering kan bidrage til et mere effektivt energisystem. Data og smartgrid kan fx hjælpe til at omlægge forbruget af el, så vores elnet kan holde til den øgede elektrificering, vi oplever”, siger Brian Mikkelsen.

Ministeren peger på, at også it-sikkerhed skal tænkes ind. Ifølge ham, er digital tillid en forudsætning for digitalisering, og derfor indeholder pakken også initiativer, der skal styrke sikkerheden.

Sidste tilmeldingsfrist 7. marts

Hør en række fjernvarmeselskaber, politikere og virksomheder fortælle om deres ønsker til det energiforlig, som politikerne skal forhandle på plads i 2018. Indlægsholderne tæller foruden erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) også energi, -forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), Aalborg Energikoncern, Bramming Fjernvarme, Fjernvarmeindustrien, Logstor m.fl.

Se program og tilmeld dig:     http://www.danskfjernvarme.dk/arrangementer/arrangementer/energipolitisk-konference-2018