Home Uncategorized Dansk fjernvarme og affaldsekspertise til Belgien

Dansk fjernvarme og affaldsekspertise til Belgien

by dbdh

Antwerpen i Belgien ser på muligheder for at udnytte overskudsvarme fra deres nye affaldsforbrænding til fjernvarme. ISVAG, som står for opførelsen af anlægget i Antwerpen, underskriver i dag en aftale med ARC og DBDH i forbindelse med det royale besøg fra Belgien. Aftalen skal sikre en langvarigt samarbejde mellem de 3 organisationer, samt sikre udbygning af de erhvervsmæssige relationer og ikke mindst en vedvarende videnoverførsel og -opbygning.

ISVAG har sammen med bystyret i Antwerpen gentagne gange over de seneste år besøgt København for at få en dybere indsigt i strukturen omkring vores fjernvarme og affaldshåndtering. Disse besøg munder nu ud i en formaliseret aftale. Direktøren for DBDH, Lars Hummelmose ser frem til et langsigtet samarbejde med både ARV og ISVAG. Han udtaler: ”DBDH har mødtes med ISVAG flere gange og diskuteret hvordan fjernvarme kan udrulles på den bedste måde i Antwerpen. Det munder nu ud i den formaliserede aftale, som skal give DBDHs medlemmer bedre adgang til og viden om planerne i Antwerpen og Belgien. Vi forventer snart at kunne invitere både virksomheder og forsyninger til Belgien i samarbejde med ISVAG og ser frem til at modtage delegationer fra Belgien her i Danmark”.

Hos DBDH oplever man en kraftig stigende interesse for fjernvarme fra alle steder i Europa. De europæiske energidirektiver samt en massiv national og lokal interesse for at gøre energiforsyningen mere grøn og generelt optimere det samlede energiforbrug gør, at mange lande for alvor har fået øje på fjernvarmens muligheder. Også den massive afhængighed af importeret naturgas, som mange lande oplever, er et vigtigt argument for at implementere bæredygtige lokale løsninger – hvor fjernvarmen igen spiller en afgørende rolle.

Lande, som tidligere ikke har haft den store fidus til fjernvarme, banker nu på vores dør og vil vide mere om hvordan vi har gjort i Danmark. Vi hos DBDH er klar til at støtte de ideer og ser det som en stor mulighed for de danske eksporterende virksomheder. Langvarige samarbejder som med ISVAG og mentorordninger med flere byer i England og Skotland er en vigtig brik i af få fjernvarmen til at blive en succes i Europa”, udtaler Lars Hummelmose.

 

For yderligere information kontakt:
DBDH Direktør Lars Hummelmose E-mail: lh@dbdh.dk, tlf. 88 93 91 51