Brancherapport 2018

Date: 21/03/2018

Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

Den samlede beskæftigelse i fjernvarmesektoren er gået en anelse ned i 2017. Det samme er omsætningen, mens eksporten ligger nogenlunde på niveau med året før. Det viser fjernvarmesektorens branchestatistik for 2017.

I 2017 udgjorde fjernvarmesektorens samlede BNP-bidrag, 19,1 mia. kroner. BNP-bidraget er udtryk for den værditilvækst, sektoren tilfører det danske samfund. Siden 2012 er den danske fjernvarmesektors samlede BNP-bidrag steget med 3,5 mia. kr. eller i alt 16 procent.

“Den danske fjernvarmeindustri har de seneste mange år nydt godt af et tæt samarbejde med varmeforsyningen, som de både har kunnet bruge som udstillingsvindue for nye produkter og som laboratorium for nye produkter. Det kan vi se, at de mange udenlandske delegationer, vi dagligt tager imod, er meget imponerede over”, siger Lars Hummelmose, der er direktør i Fjernvarmeindustrien og fortsætter: “Når vi i modsætning til tidligere år ikke har oplevet vækst på eksportmarkedet, så skyldes det især, at en række vigtige markeder for de danske virksomheder, afventer afklaring på sektorens investeringsvilkår. Det sætter selvsagt investeringerne i stå, og det mærker de danske eksportvirksomheder også”.

I den 6-årige periode, hvor sektorens BNP-bidrag er vokset med 16 procent, er der netto kommet cirka 100.000 flere fjernvarmekunder til, prisen på fjernvarme er faldet og andelen af vedvarende energi i varmeforsyningen steget fra 45 pct. til i dag mere end 53 pct. “Den danske fjernvarmesektor har det godt. Vi leverer varen samtidig med, at vi arbejder tæt sammen med industrien, så den har så gode forudsætninger på eksportmarkedet som muligt”, siger Kim Mortensen, der er direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, og fortsætter: “Men selvom det går godt, så er der ingen tvivl om, at stor usikkerhed præger fjernvarmeselskaberne i disse år. I øjeblikket bliver der truffet meget få investeringsbeslutninger i udvidelser af fjernvarmeområder og i ny teknologi og grøn omstilling. Det skyldes manglende afklaring om skatter og afgifter samt den store usikkerhed, der er skabt omkring fjernvarmesektorens regulering. Alt sammen har det stor indflydelse på, om det giver mening at investere i den ene teknologi frem for den anden. Det sætter sig i aktivitetsniveauet i stå og dermed også i industriens muligheder for at vise nye varer frem på hylderne”.

 

Fakta om fjernvarmesektorens branchestatistik 2018

  • Den samlede beskæftigelse er gået frem fra 8.466 ansatte i 2012 til 10.786 ansatte i 2017
  • Beskæftigelsen inklusiv afledte job er steget fra 22.359 ansatte i 2016 til 22.501 ansatte i 2017
  • Antallet af ansatte i varmeforsyningen ligger lige under niveau sammenlignet med det gennemsnitlig antal ansatte i forsyningen de seneste 6 år.
  • Den samlede omsætning er steget fra 60,2 mia. kr. i 2016 til 61,0 mia. kr. i 2017
  • Den samlede eksport var i 2017 6,41 mia. kr. og ligger dermed på niveau med de foregående 7 års eksport.
  • De danske selskabers tre største markeder var i 2017 Tyskland, Sverige og Kina
  • Fjernvarmesektorens samlede BNP-bidrag udgjorde i 2017 i alt 19,1 mia. kr. Det er en stigning på cirka 300 mio. kr. sammenlignet med bidraget på i alt 18,8 mia. kr. i 2016.
  • Fjernvarmesektorens samlede BNP-bidrag er steget med i alt 16 pct. i perioden fra 2012 til 2017.
  • Der kom 18.650 nye fjernvarmekunder til i 2017

 

For mere information kontakt:

Dansk Fjernvarme direktør, Kim Mortensen, tlf. 4021 2220 el. kmo@danskfjernvarme.dk

Fjernvarmeindustriens direktør, Lars Hummelmose, tlf. 29900080 el. lh@dbdh.dk

Rapporten kan downloades her Branchestatistik 2018

forside brancherapport