Home District Energy News Branchemødet “Hvor kommer fremtidens fjernvarme fra?” (in Danish)

Branchemødet “Hvor kommer fremtidens fjernvarme fra?” (in Danish)

by Linda Bertelsen
Branchemøde i Fjernvarmen.

Fjernvarmes branchemøde blev afholdt 5. september i Vejle | DBDH takker alle deltagere, oplægsholdere, Crossbridge Energy samt medarrangører for en spændende dag med fremtidens fjernvarme i centrum.

Dagen startede med en rundvisning hos Crossbridge Energy med 60 deltagere, der gæstede raffinaderiet og hørte om hvordan landets største leverandør af overskudsvarme til fjernvarmen sikrer billig varme til 23.000 husstande i Trekantområdet og om deres planer forbindelse med den grønne omstilling, brint og PtX.

Efter frokost på Munkebjerg Hotel i Vejle startede branchemødet med interessante oplæg om fremtidens fjernvarme og elnetudbygning i Danmark, PtX og muligheden for at Danmark bliver energileverandør til Tyskland.

Tina Schou fra Evida talte om forventningerne til det fremtidige gasnet, og præsenterede arbejdsmetoden i den nationale energikrisestab, NEKST, mens Sarah Røpke indviede os i KLs plan og initiativer for at få fjernvarmen rullet ud inden 2029.

Rune Moesgaard’s oplæg handlede om hvordan vi sammen kan gennemføre en bæredygtig konvertering fra naturgas til fjernvarme.

Dagen sluttede med Mogens Lykketofts, formand for Energinet, syn på verdenssituationen med fokus på energi- og klimakrisen.

Se stemningsøjeblikke fra dagen herunder. Alle fotografier er taget af Jesper Voldgaard.